Tổ chức chuyên đề là một hoạt động thường xuyên của trường Tiểu học Tân Long. Chuyên đề giúp giáo viên trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau nhằm nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường.

Đến dự tiết dạy chuyên đề có các thầy cô giáo trong nhà trường cùng tham dự và lắng nghe cô Triệu Thị Đào dạy môn Tiếng Việt lớp 5. Tiết dạy môn Tiếng Việt 5 được xây dựng theo phương pháp dạy học mới buổi 2 giúp các em nhận thức một cách nhanh nhất. Với phương pháp này tiết dạy đã gây hứng thú học tập cho học sinh.

            Cuối tiết dạy các thầy cô cùng ngồi nhận xét lại những vướng mắt, cũng như kinh nghiệm dạy môn Tiếng Việt để các thầy cô giáo trong nhà trường cùng đưa ra và thống nhất phương pháp dạy môn Tiếng Việt buổi 2 để truyền đạt tốt nhất đến cho các em.

            Dưới đây là một số hình ảnh của chuyên đề:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả: admin