Thực hiện kế hoạch số 630/KH-PGDDT của Phòng giáo dục và đào tạo huyện Đồng Hỷ ngày 18 tháng 12 năm 2017 về tổ chức hội thi giáo viên “Trình bày bảng - Kể chuyện theo sách” cấp huyện. Chiều ngày 20/12/2017 Trường tiểu học Tân Long đã tổ chức Hội thi “Trình bày bảng – Kể chuyện theo sách” cấp trường. Tham dự hội thi có đầy đủ các thây cô giáo là giáo viên 9 môn, giáo viên chuyên, nhân viên tham gia với hai nội dung là kể chuyện theo sách và trình bày bảng.

Qua hội thi nhà trường đã lựa chọn được những đồng chí có giọng điệu kể chuyện hay, hấp dẫn, có chữ viết đúng theo tiêu chuẩn để tham gia hội thi cấp huyện.

Sau đây một số hình ảnh hội thi: 

 

 

 

Tác giả: admin