Tổ 3

 • Lăng Văn Thìn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0868617622
  • Email:
   thintanlong@gmail.com
 • Triệu Thị Trinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0962730516
  • Email:
   trinhbeo456@gmail.com